21 november 2008

Boerenkrijgpad Bornem +/- 18 km

In de sporen van de Brigands

BOERENKRIJGPAD BORNEM
WANDEL- EN/OF FIETSROUTE
AFSTAND : 18 km
VERTREK : Sint-Bernardusabdij
HERKENBAARHEID :
Witte palen met rood Boerenkrijgkruis
Witte palen met rode zeshoek en witte pijlen

ROUTE :
Kloosterstraat,Boomstraat,Barelstraat,Kruisberg,Boomstraat,Karinaal Cardijnplein,Temsesteenweg,
Driesstraat,Gasthuisstaat,Broekstraat,Hingensteenweg,Rijksweg,Wielstraat,V.De Witstraat,Leopoldstraat
E.Vleminckxstraat,W.d'Urselstraat,kasteelpark,Notelaardreef,Bovenbroekweg,Nattenhaasdonkstraat
Scheldedijk tot de Rupelmonding , Scheldedijk,De Notelaer,Vitsdam,Temsesteenweg,Rijenhoek
Kasteelstraat,Achterweidestraat,Kloosterstraat,eindpunt Sint-Bernadusabdij.

boerenkrijg
BEZINSWAAPDIGHEDEN LANGSHEEN DE ROUTE
Alle bezienswaardigheden kregen een extra nummerplaat.
SINT-BERNARDUSABDIJ
DE DULFTMOTTE
WARREGAREN
KANONSKOGEL
BOERENKRIJGSTANDBEELD
DE CASTELEYN
PASTOOR HUVENEERSHEUVEL
HAVESDONCKHOEVE
FORT SINT-MARGIET
DE NOTELAER

DE NOTELAER / www.notelaer.be

BORNEM: BOERENKRIJGGEMEENTE!
In de" slag bij fleurus" (1794) werden de Oostenrijkers definitief verslagen door de Franse Republikeinse troepen. De prachtige slogan van de Franse Revolutie(1789) klonk mooi,maar de werkelijkheid van deze "vrijheid,gelijkheid,broederlijkheid"was anders !
Onze gewesten werden uitgezogen door allerlei opeisingen,inkwartiering van soldaten,stapels belastingen en een grootscheepse kunstroof Nieuwe wetten,zoals de Republikeinse kalender en het betalen met waardeloze assignaten,brachten ontreddering. De verdrukking van de godsdienst leidde tot het sluiten van kerken en kloosters, afbraak en verkoop van kerkelijke goederen en verbanning van geestelijken die de eed van trouw aan de Republiek niet aflegden . Het werd de" Beloken tijd".Bovenop al deze ellende kwam de conscriptie :de verplichte dienst in het franse leger ! Onderduikers werden opgejaagd en represailles tegen hun families bleven niet uit.
Bij ons volk, dat reeds in opstand kwam tegen de Oostenrijkers (Brabantse Omwenteling 1789),werd de vrijheidsgedachte door de Franse terreur nog aangewakkerd .De Boerenkrijg , die jarenlang in de Zuidelijke Nederlanden werd voorbereid, brak op 12 Oktober 1798 voortijdig los in Overmere. De reactie van de bezetters bleef niet uit en door massaal inzetten van manschappen en kanonnen werd de vrijheidstijd van onze slecht bewapende en minder geoefende Brigands, na aanvankelijke successen ,systematisch uitgeroeid. Onder leiding van de gebroeders Rollier hergroeperen de Brigands zich in Klein Brabant, tussen Schelde en Rupel, voor een hopeloze strijd .Begin November werd ook dit gebied volledig omsingeld,terwijl oorlogsschepen het fort Sint-Margriet aan de Rupelmonding voortdurend beschoten. Alles was klaar vor "La Grande Operation" onder bevel van generaal Resollant. Op 5 november 1798 werd de "Slag om Bornem" geleverd, de eerste beslissende slag in de Boerenkrijg . Ondanks het heldhaftig verzet beslisten de Franse kanonnen eens te meer over het strijdverloop .Bornem" de rijkste en fraaiste gemeente van het departement" werd in brand geschoten en leeggeplunderd. de jacht op Brigands had echter geen succes : zij hadden zich geordend uit de vuurpoel teruggetrokken en zaten verscholen in de weertse polderbossen . Aangevoerd door hoofdaalmoezenier W.Huveneers, pastoor van de Nattenhaasdonk,trokken zij naar de kempen om de strijd verder te zetten .De slachting te Hasselt ,op 5 December1798 ,maakte een einde aan de Boerenkrijg maar niet , en dit ondanks de uit Parijs bevolen repressie, aan het verzet en de vrijheidsdroom van onze voorouders

 Het Bornemse  Boerenkrijpad is opgevat als een ketting waarvan de schakels gevormd worden door de vele Boerenkrijgaandenkens die onze gemeente rijk is .Het is en blijvende hulde aan onze Brigands die streden "VOOR OUTER EN HEERD"!
ROUTE


Grotere kaart weergeven

20:03 Gepost door de wandelaartjes in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boerenkrijg, bornem, brigands, huveneersheuvel |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.